-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We ran a Qvest about "From UN's SDGs to organizational KPIs" with 95 participants from 84 different organizations. Tap the link or image below to download the report.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi skabte et midlertidigt uformelt forum, hvor 95 deltagere fra 84 vidt forskellige organisationer, alle med interesse for virksomheders arbejde med FN’s verdensmål, kunne udveksle erfaringer og ideer igennem Qvest.

Qvesten startede torsdag den 6. juni 2019 og sluttede igen mandag den 10. juni.

Med afsæt i de mange spørgsmål og svar, der blev udvekslet imellem ansatte fra private og offentlige organisationer såvel som uddannelsesinstitutioner, NGO'er og andre organisationstyper, sammensatte vi en rapport der fremhæver de gennemgående temaer og dynamikker der opstod i løbet af Qvesten.

Som bruger af Qvest kan du altid downloade den autogenererede Qvest rapport, der bliver tilgængelig når en Qvest slutter, i Analytics. Rapporten vi sammensatte i kølvandet på vores Qvest om FN's verdensmål kan bruges som inspiration til hvordan du kan arbejde yderligere med den indsigt der skabes i løbet af dine Qvests. 

Du kan downloade rapporten via følgende link: Download Qvest rapport

God læselyst!

Did this answer your question?