Qvest er et nyt digitalt tool, som er udviklet af en lille dansk virksomhed med kæmpestore internationale ambitioner. Derfor kommunikerer vi primært på engelsk. Da toolet imidlertid bygger på mere end 10 års forskning og erfaring med en metode, jeg har udviklet og brugt i over 50 danske virksomheder og organisationer, er der masser af inspiration og cases at hente, når du som dansk projektleder, leder eller konsulent gerne vil i gang med Qvest.

Derfor har jeg i denne artikel samlet:

 • En step by step beskrivelse af processen, som bl.a. kan bruges, når du skal forklare beslutningstagere og deltagere, hvordan en Qvest fungerer

 • 4 forskellige eksempler på, hvordan Qvest-metoden er blevet brugt til at skabe udvikling i og på tværs af organisationer

 • 2 ting, som du helt sikkert kan bruge, men som vi desværre ikke har på dansk (henholdsvis en explainer video og en artikel om, hvordan du vælger og rammesætter et godt Qvest-emne)

 • En liste over artikler, bøger og radioprogrammer, som bringer dig endnu tættere på såvel metode som forskningen bag Qvest

Beskrivelse af Qvest processen

Qvest er et omvendt spørgeskema i den forstand, at deltagerne i en Qvest stiller hinanden spørgsmål i stedet for at svare på præ-definerede spørgsmål i et skema. Det giver et helt andet engagement blandt deltagerne, og det giver dig - som den, der har sat Qvest'en i gang - et unikt indblik i de dynamikker og tematikker, der betyder noget for dine deltagere.

Qvest-toolet er to-delt med ét interface til opsætning og analyse af en Qvest (det er den del af platformen, du ser og arbejder i), og et andet interface til udveksling af spørgsmål og svar (som er den del af platformen, dine deltagere stiller spørgsmål og svar i).

Opsætning af en Qvest

 • Qvest admin sætter Qvest’en op (bemærk: tekster og videoer til admin er på engelsk, men man kan vælge, at alt det, deltagerne ser er på dansk)

Deltagelse i en Qvest

 • Et par dage før Qvest’en starter modtager deltagerne en invitationsmail med link til den side, admin har lavet om formålet med Qvest’en

 • Når Qvest’en starter modtager alle deltagerne en mail med link til den side, hvor de skal stille deres første spørgsmål

 • Alle deltagerne har ret til at stille 1 startspørgsmål

 • Deltagerne bestemmer selv, hvad de spørger om - spørgsmålet skal bare være relevant for Qvest-emnet og vigtigt for spørgeren at få besvaret

 • Deltagerne bestemmer selv, hvem de spørger - når deltagerne har formuleret deres spørgsmål vælger de den, de gerne vil have til at besvare spørgsmålet på en liste over Qvest’ens øvrige deltagere

 • Deltagerne bestemmer selv, om de vil underskrive deres spørgsmål eller om de vil sende deres spørgsmål anonymt (dvs. uden at modtageren får at vide, hvem spørgsmålet kommer fra)

 • Når en deltager er blevet valgt til at svare på et spørgsmål, modtager hun en mail med et link til den side, hvor hun skal svare på spørgsmålet 

 • Når en deltager har svaret på et spørgsmål må hun stille et nyt spørgsmål til en ny modtager

 • Når en deltager har fået svar på et spørgsmål, får hun automatisk en mail med et link til den side, hvor hun kan læse svaret

 • Deltagerne sender spørgsmål og svar rundt mellem hinanden i de 3 dage Qvest’en er sat til at vare

 • Når Qvest’en er slut modtager alle deltagerne en mail med et link til output-siden, hvor de kan udforske det samlede resultat

Engelsk FAQ: https://qvest.io/faq 


4 eksempler på, hvordan Qvest er blevet brugt i og på tværs af forskellige organisationer


Da jeg fik ideen til metoden bag Qvest i 2008 navngav jeg den midlertidigt stafetanalyse. Navnet hang ved og især stafet-ordet har givet rigtig god mening for de mennesker og organisationer, der har brugt metoden. Der er sågar stadig brugere, der kalder Qvest for en spørgestafet (se det fjerde eksempel nedenfor), og det er også en rigtig god måde at forklare dynamikken i metoden på. 

Selvom der i eksemplerne nedenfor tales om stafetanalyse, digitale stafetter og konferencestafet, så dækker de altså alle sammen over det samme - nemlig den metode, som Qvest-toolet er baseret på.

Eksempel 1: I denne video fortæller Ulrik Winge, som er By- og Miljødirektør i Frederiksberg Kommune, om sine erfaringer med at bruge stafetanalyse internt i organisationer:

NB: Linket til sidst i videoen er ikke længere aktivt.

Eksempel 2: Ledelseskommissionen blev nedsat af regeringen i 2017 med henblik på at kortlægge og komme med anbefalinger til fornyelse og forbedring af offentlig ledelse i Danmark. Kommissionen benyttede stafetanalyse som del af deres kortlægning:

https://ledelseskom.dk/files/media/documents/stafet_afrapportering.pdf

Eksempel 3: I 2015 fik Danmark sin første nationale friluftspolitik, som blev skudt i gang med en stafetanalyse blandt 350 interessenter, inviteret af tidligere miljøminister Ida Auken:

"Mere end 350 organisationer, foreninger, myndigheder og ildsjæle har været med til at udvikle friluftspolitikken, og hundredevis af danskere er kommet med deres idéer til, hvordan friluftslivet og naturen kan gøre danskerne sundere, øge livskvaliteten, skabe mere fælleskab, styrke udkantsområder, skabe arbejdspladser og vækst og fungere som social løftestang." (Citat fra pressemeddelelse i forbindelse med lanceringen af den nye friluftspolitik).

Du kan finde inspiration til din egen Qvest i Ida Aukens invitation til stafetanalyse og workshop.

Blandt deltagerne i stafetanalysen og den efterfølgende workshop i Bella Center var Friluftsrådet, som beskrev processen på følgende måde:

Eksempel 4: Konsulenter og Qvest-brugere Lone Thellesen og Kenneth Agerholm bruger bl.a. Qvest til at facilitere konferencer

Kenneth Agerholm fortæller om sine erfaringer med Qvest i et interview til Bibliotekarforbundets magasin Perspektiv: Medlemmerne har de gode spørgsmål - og i følgende opslag på LinkedIn:

"200 mennesker fra Biblioteksforeningen arbejder med at skabe fremtiden - for folk der arbejder med viden, bøger, formidling, kultur og data. Offentlige og private. Så vigtigt at der er dedikerede og kompetente mennesker til at arbejde med det. Faciliterer konferencen sammen med Lone Thellesen. Vi bruger Qvest til at skabe refleksioner, resultater og mobilisering på kun 3 timer." 

Og Lone Thellesen uddyber: "Det kan lade sig gøre at definere 45 strategiske fokuspunkter på 3 timer, fordi alle deltagere nogle uger før har deltaget i en Qvest om emnet. På workshoppen analyserer og prioriterer de altså deres eget materiale og derfor kan der ske så meget på så kort tid. Digitalt værktøj, der involverer og engagerer."

2 ting, som du helt sikkert kan bruge, men som vi desværre ikke har på dansk

Sådan vælger og rammesætter du et godt Qvest-emne: https://help.qvest.io/setting-up-a-qvest/how-to-pick-and-frame-a-great-qvest-topic

Explainer video til at supplere den, du finder på vores hjemmeside: qvest.io 

Hvis du vil vide mere...

Om Qvest metoden

Interview i Mandag Morgen: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed: https://www.mm.dk/artikel/dansk-startup-noeglen-til-strategiudvikling-ligger-hos-medarbejderne

Interview i Djøfbladet: Slip spørgsmålene fri: https://www.djoefbladet.dk/artikler/2017/6/slip-sp-oe-rgsm-aa-lene-fri.aspx

Kronik i Børsen: Leder, derfor virker din involvering ikke: https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/175323/artikel.html

Bog: De udenforstående - om kunsten at få alle i tale: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/de-udenforstaende

Om forskningen bag Qvest

Artikel på Videnskab.dk: Ved du, hvad spørgsmål gør: https://videnskab.dk/kultur-samfund/ved-du-hvad-sporgsmal-gor

Interview i P1 Eksistens: Hvad spørger du for: https://www.dr.dk/radio/p1/eksistens-radio/eksistens-2015-04-20/#!

Artikel på Kommunikationsforum: Spørgsmålet er, hvad spørgsmålet gør: https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/mission-question-og-innovation

Interview i Kristeligt Dagblad: Hvorfor er vi så spørgelystne: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/hvad-spoerger-vi-om-og-hvorfor

Interview i Politiken: Google afslører danskernes dybeste hemmeligheder: https://politiken.dk/kultur/medier/art6287662/Google-afsl%C3%B8rer-danskernes-dybeste-hemmeligheder

Interview i P1 Eksistens: Derfor lærer vi aldrig at forstå mennesker fra andre kulturer: https://www.dr.dk/radio/p1/eksistens-radio/eksistens-2016-09-06/

Bog: Spørgsmål (Tænkepauser): https://unipress.dk/udgivelser/s/sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-tp/ 

Bog: Spørgsmål - mellem identitet og differens: https://unipress.dk/udgivelser/s/sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-(1)/

Mere om forskeren bag: http://pialauritzen.dk/formidling

Did this answer your question?